PRO  HUMANITATE  SÄÄTIÖ

AVUSTUSTEN HAKU PRO HUMANITATE SÄÄTIÖSTÄ

Pro Humanitate Säätiö jakaa ahdingossa oleville avustuksia sääntöjensä ja resurssiensa puitteissa. Apu annetaan ensisijaisesti taloudellisena tukena. Erikoistapauksissa voidaan neuvotella lainamuotoisesta avustuksesta.  Avustuksen myöntämisen,  suuruuden ja tyypin päättää säätiön hallitus. Päätöksestä ei voi valittaa.

Yhteydenotto Pro Humanitate Säätiöön tapahtuu joko postitse tai sähköpostin kautta.

                Pro Humanitate säätiö
                        Asiamies
                        Kasarmikatu 16 D
                        00130 Helsinki

tai             asiamies@prohumanitate.fi

Hakemukset Säätiölle tehdään liitteenä olevaa hakemuslomaketta käyttäen. Hakemus on monisivuinen ja sen viimeisellä sivulla on lomakkeen täyttöohjeet.

Säätiö käsittelee kaikkia hakemuksia luottamuksellisina. Koska on osoittautunut, että säätiön apua haetaan usein tapauksissa, joissa tarvitaan muutakin apua kuin pelkkää taloudellista tukea, säätiö pidättää oikeuden käyttää hakemuksien ja niiden sisältämien ongelmien käsittelyssä asiantuntijoita (esimm. sosiaalialan ammattilaisia tai lakimiehiä). Asiantuntijoita sitoo sama luottamuksellisuusvelvoite kuin säätiön hallituksen jäseniäkin.

Säätiön hallitus kokoontuu 3 - 4 kertaa vuodessa käsittelemään avustushakemuksia.

PRO  HUMANITATE  SÄÄTIÖ
2.3.2021 KKS