PRO  HUMANITATE  SÄÄTIÖ

PRO HUMANITATE SÄÄTIÖN VARAINKERUU

Pro Humanitate säätiön sääntöjen 4§ käsittelee varojen keruuta

Säätiön kantaomaisuus on miljoona (1.000.000) markkaa. Säätiö voi vastaanottaa lahjoja ja testamentattua omaisuutta ja muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia nimikkorahastoiksi, joiden tarkoitus on sopusoinnussa säätiön oman tarkoituksen kanssa.

Pro Humanitate säätiön perusrahasto

Säätiö hankkii varoja avustustoimintaansa varten
  • sijoitustoiminnalla
  • vastaanottamalla lahjoituksia yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä
  • vastaanottamalla testamenttilahjoituksia  Pankkiyhteys
  IBAN                 FI57 1009 3000 3076 63
  BIC                   NDEAFIHH
PRO HUMANITATE SÄÄTIÖ
8.9.2016 KKS